Archive for the ‘Week-end de Post si Rugaciune’ Category

Ultimul weekendul din 25-26 februarie, a fost dedicat postului şi rugăciunii organizat în mod special pentru liderii de tineret. A fost un moment de apropiere de Domnul şi de părtăşie a liderilor de tineret, dar şi de planificare a activităţilor din următoarelor luni.

La acest eveniment au participat doar 14 lideri din cele aproximativ 50 de biserici din comunitate, împreună cu ajutorii lor. Programul a inclus momente de laudă şi închinare, îndemnuri la rugăciune, mesaj biblic predicat de pastorul bisericii „Maranata” din Răzeni, Iurie Braga. Tinerii au avut un timp de meditaţie asupra capitolului 2 din Iona şi psalmul 51. Pentru că fiecare zi de post şi rugăciune presupune cercetare, dedicare şi venirea înaintea Domnului în sfinţenie liderii de tineret au scris pe foiţe păcatele de care ar vrea ca Dumnezeu să-i cureţe cu desăvârşire. Apoi Viorel Malancea liderul de rugăciune a adunat toate foiţele într-un săculeţ care apoi au fost arse afară în prezenţa tuturor participanţilor la întrunire.

Dumnezeu iartă, curăţă şi spală cu desăvârşire, dacă şi noi îi cerem asta cu credinţă,- a menţionat liderul comunităţii de Chişinău, Vitalie Carabeţ.

În rugăciunile sale tinerii au mulţumit Domnului pentru Cuvântul Lui, pentru lumină, pâine, apă şi tot ce ne oferă zilnic prin harul Lui. Totodată, au meditat asupra faptului că Domnul Isus este Cuvântul Vieţii, pâinea, apa şi lumina vieţii noastre.

Al doilea motiv de rugăciune a fost pentru popoarele neevanghelizate, timp în care liderii de tineret s-au rugat pentru ţările închise pentru Evanghelie şi unde creştinii sunt persecutaţi.

Al treilea motiv de rugăciune a fost în dreptul hărţii lumii, unde tinerii îşi alegeau o ţară pentru care se rugau şi, dacă în această ţară există persecuţii ale creştinilor, cereau lui Dumnezeu binecuvântarea fraţilor persecutaţi.

Al patrulea motiv de rugăciune a fost oraşul Chişinău. Tinerii s-au rugat pentru o problemă care afectează tot mai mult moralitatea societăţii noastre: adolescenţii care devin părinţi la o vârstă foarte precoce. Potrivit statisticilor tot mai multe adolescente ajung să nască copii între vârsta de 12-15 ani.

Al cincilea motiv de rugăciune au fost evenimentele planificate de către Departamentele de tineret şi de biserici ce vor avea loc în lunile martie şi aprilie 2011.

Al şaselea motiv de rugăciune a fost pentru tinerii necreştini şi pentru tinerii din comunitatea Chişinău ca aceştia să devină mai pasionaţi de Cuvântul lui Dumnezeu şi să implice mai mult în lucrarea Domnului, fie mai receptivi la nevoile oamenilor.

Ultimul motiv de rugăciune a fost pentru nevoile personale şi cele de mulţumire Domnului.

Părtăşia tinerilor lideri s-a încheiat seara târziu şi a continuat a doua zi dimineaţa. Ei au decis să aibă astfel de întruniri o dată la trei luni. Unii participanţi au fost de părere, că astfel de întruniri ar fi utile şi pentru tinerii din bisericile lor şi sunt gata să prea ideia.

Doina Bejenaru

Reclame

Weekend de post şi rugăciune pentru tinerii din Cahul

La data de 24-25 septembrie, circa 50 de tineri din sate precum Giurgiuleşti, Manta, Colibaşi, Ţărăncuţa, Chioselia-Mare, Larga-Nouă, Văleni, Vadul lui Isac au hotărât să se retragă într-un colţ al naturii pentru a avea un timp de părtăşie şi intimidate cu Dumnezeu. Întâlnirea face parte din lucrarea de weekend de post şi rugăciune, din cadrul organizaţiei “Tineri pentru Cristos”, care de data aceasta a fost găzduită la tabăra din satul Larga, Raionul Cahul.

Programul a început de vineri seara, cu un timp de laudă şi închinare la adresa lui Dumnezeu. Ghidaţi de Cuvântul Domnului prin Psalmii 1; 23 si 117, tinerii au avut oportunitatea să-şi împărtăşească unii altora experienţele, să încredinţeze Domnului toate temerile şi planurile lor, să conştientizeze faptul că Dumnezeu este cointeresat de toate popoarele; toate acestea aducându-le prin  rugaciune la tronul de har si îndurare a lui Dumnezeu. Prin trasarea hărţii Republicii Moldova, în interiorul cărei au fost amplasate lumânări aprinse conform poziţiei geografice a raioanelor, formând un cerc in jurul hărţii, cei prezenţi au fost motivate să aduca pe braţ de rugăciune ţara noastră, satele neevanghelizate, rugându-L pe Dumnezeu să-i ajute să răspândească lumina Lui în aceste localităţi. Nu au fost trecute cu vederea nici ţările de peste hotarele Moldovei, pentru care participanţii au cerut binecuvantarea şi răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu şi pentru oamenii de acolo. Într-un mod organizat, tinerii au făcut o iesire în afara taberei cu scopul de a binecuvanta satele Larga şi Badicul.

Pe lângă activităţile în grup pe care le-au avut, participanţii au beneficiat de un timp personal de cercetare. În jurul tradiţionalului rug, fiecare a avut posibilitatea să mediteze la valoarea pe care o are în Împărăţia, Biserica lui Hristos, iar unii din ei au împărtăşit şi gândurile, trăirile pe care le-au experimentat.

În cadrul programului nu au lipsit nici activităţile atractive, aceste însa cu scopul de a motiva la rugăciune pentru nevoi  cum ar fi: problemele ţării, partidele politice-alegeri, reflectarea adevărului în mass-media şi jurnaliştii creştini din Republica Moldova.

Inimile tinerilor au fost încurajate prin mărturiile şi îndemnurile fratelui Andrei Groza, directorul taberei şi Lucian Tabac, pastorul bisericii din Badicu. Despre esenţa adevăratului post, ghidat de textul din Isaia 58 câteva gânduri  a împărtăşit fratele Viorel Malancea, coordonatorul departamentului de rugăciune din cadrul organizatiei “Tineri pentru Cristos”. Participanţii au avut oportunitatea de-a participa la un seminar  cu tematica “Planificarea timpului”, care a fost predat de catre Eduard Petrenco, acesta cu scopul de-a îmbunătăţi eficienţa fiecărui atât în slujire, cât şi în celelalte sfere.

Către finalul weekendului de post şi rugăciune, tinerii au fost motivaţi la un timp de decizii, dedicare, şi deschiderea unui grup de rugaciune în cadrul bisericii. Timpul petrecut a lăsat o amprentă decisivă şi memorabilă pentru participanţi. Unii din ei au mărturisit că acest weekend i-a apropiat mult de Dumnezeu, i-a ajutat să ia decizii cu privire la lucrare, să-şi schimbe atitudinea faţă de alţi oameni, ba chiar să formeze şi grup de rugăciune. Fratele Andrei Groza şi-a exprimat dorinţa de-a mai găzdui o astfel de lucrare: “ Totdeauna am fost pentru rugăciune, singur am practicat rugăciunea şi am văzut că Domnul mi-a răspuns, motivul pentru care salut lucrarea aceasta. M-am gândit că tinerii se vor plictisi, dar am văzut că au fost gata să postească, ba chiar s-au rugat şi cred că a fost şi o trezire pentru ei. Ceea ce m-a impresionat este că am fost motivaţi să ne rugăm şi pentru alte ţări. Sunt deschis ca tabăra aceasta să fie pusă la dispoziţie pentru această lucrare.” Câteva gânduri a enunţat  şi Viorel Malancea: “  În timp ce incerc pe alţii să-i conduc în rugăciune şi sa le vorbesc altora, sunt atât de multe lucruri la care Dumnezeu îmi vorbeşte mie, lucruri pe care Dumnezeu vrea sa le schimbe în viaţa mea. Ceea ce-am văzut lega de weekend-rile astea este că sunt schimbări, sunt transformări. În viaţa mea am văzut că Dumnezeu îmi vorbeşte şi mă apropie mai mult. Am avut mulţi oameni care pentru prima dată s-au rugat la weekend de rugăciune, au fost mulţi care pentru prima dată au postit. Dacă numim rugăciunea că este comunicare cu Dumnezeu, ea ar trebui să devină plăcerea vieţii noastre; dacă o numim că este respiraţia sufletului, ar trebui să ne rugăm cum zice Pavel -Rugaţi-vă neîncetat”.

Aceasta lucrare fost înfiinţată în anul 2008, primul weekend de rugăciune fiind organizat  în noiembrie la Călăraşi, la care s-au prezentat iniţial circa 20 de tineri. Pe parcurs astfel de întâlniri au avut loc la Călăraşi, Ştefan Vodă, Chisinau, Dancu, Bălţi, Pogribeni şi Cahul. Acesta este cel de-al 9-lea weekend de rugăciune în cadrul celei de-a 2-a ediţii. Scopul unui astfel de proiect este de a motiva tinerii să se roage în bisericile locale, şi nu în ultimul rând ca aceasta să aducă trezire şi transformare în ţară şi ca oamenii transformaţi în Moldova să transforme şi alte ţări prin a merge în misiune, prin a sluji şi a iubi pe Dumnezeu: “ dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele,- îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara,” 2 Cronici 7:14.

David Iuliana

Fir roşu către Dumnezeu

Care activitate din viaţa unui creştin este mai importantă? Poate unii vor spune că evanghelizarea sau mersul la biserică. De ce nu, pentru unii facerea de bine. Toate sunt bune. Nu la fel au gîndit un grup de tineri din regiunea Cahul, care pe data de 7-8 mai au decis să încheie săptămîna în post şi rugăciune, într-o tabără de la periferia oraşului.

O dată cineva m-a întrebat ce este zeciuiala. Am răspuns că aceasta înseamnă să dai a zecea parte din tot cu ce te-a binecuvîntat Dumnezeu. A urmat o altă întrebare, dacă timpul mi l-a dat tot Dumnezeu cît din el trebuie să dau Domnului. Poate sună banal, sau poate vă pare prea mult să daţi doua ore şi patruzeci de minute din ziua voastră lui Dumnezeu? Dar vă asigur că e posibil, mai ales dacă decizi să îl împarţi în trei şi de trei ori pe zi să stai în prezenţa Celui Preaînalt cîte 50-55 de minute. Aceşti tineri au avut mai mult decît atît. Au avut un timp în care L-au slăvit pe Dumnezeu, L-au lăudat şi i-au mulţumit pentru ceea ce este El în vieţile lor. Au mijlocit pentru ţara noastră. Au chemat Numele Domnului peste poparele care încă nu-L cunosc, s-au rugat pentru întreaga lume, pentru misionarii care sunt în acest moment pe cîmpul de lucru lărgind neîncetat împărăţia Domnului. Slăvit să fie Domnul!

Activitatea care mi-a produs cel mai mare entuziasm, care m-a încurajat să caut locurile cele mai deosebite şi mai minunate pentru închinare, pentru rugăciune, pentru părtăşie cu Dumnezeu, a fost deplasarea la extremitatea sudică a oraşului Cahul, unul dintre cele mai înalte locuri ale oraşului de unde am admirat panorama de lumini a oraşului nocturn, lîngă un monument ce înfăţişează un avion din timpul celui de-al doilea război mondial. Aici tinerii s-au rugat pentru oraşul Cahul în special care anual este populat de mii de elevi şi studenţi care vin din diferite localităţi ale raionului cît şi din întreaga Moldovă, dar şi pentru satele din împrejurimi. Au cîntat, au mijlocit şi au binecuvîntat oraşul.

Ceea ce nu m-am gîndit niciodată că voi putea sau macar voi încerca să fac la un week-end de rugăciune, a fost scrierea unui psalm sau a unei poezii.

Organizatorii au pregătit un program deosebit pentru un week-end special, astfel încît să ne motiveze să petrecem cît mai mult timp în rugăciune. Să experimentăm în a avea timp de părtăşie în diferite moduri, să ne rugăm pentru cei din jur şi să nu fim egoişti, să fim creativi în timpul devoţional. Le mulţumesc fraţilor ce au organizat şi au petrecut acest week-end special şi extraordinar (personal am participat pentru prima dată la un aşa fel de întrunire) fie ca Domnul să îi binecuvinteze în tot ceea ce fac. Slăvit să fie Numele Domnului în veci!

Dragi prieteni dorim să împărtăşim felul in care s-a desfaşurat seara de tineret din biserica Filadelfia, Anenii-Noi. Acesta o vom face plasând ceea ce spun tinerii care au participat.

Vineri, 19 martie in cadrul intilnirii de tineret din orasul Anenii Noi a avut loc un timp de rugăciune coordonat de catre echipa de băieţi  „Tinerii pentru Cristos”. A fost un moment de rugăciune diversificat şi ceva ce nu a mai avut loc in Anenii Noi. Tinerii s-au mobilizat pentru a se ruga împreună şi a cere lui Dumnezeu îndurare fata de ţara noastră precum şi ţari şi popoare de pe intreg globul pamantesc. A fost un timp extraordinar in care am avut rol de mijlocitori inanintea lui Dumnezeu. Acele două ore s-au scurs fără să ne dăm seama ceea ce a înlaturat prejudecata multora precum ca ora de rugaciune este o activitate monotona şi plictisitoare. Ne-am rugat concret şi la subiect cu nadejdea ca Dumnezeu va raspunde rugăciunilor înalţate în acel loc. Putem spune ca şi ucenicii alta dată: „Doamne, învaţă-ne cum să ne rugăm” deoarece timpul de rugăciune este un domeniu neglijat de mulţi pe motiv că nu ştiu cum să se roage. Dumnezeu să fie laudat pentru ocazia deosebita de a petrece timp calitativ in rugăciune! Pavel Purcaci – liderul de tineret.

După părerea mea cele mai eficiente întâlniri sunt acelea unde este mai multă rugăciune. De ce? Pentru că în primul rând observ schimbarea în toată atmosfera, şi anume această atmosferă ne schimbă şi pe noi.

Am fost plăcut impresionat să observ că seara de rugăciune organizată de echipa „Tineri pentru Cristos” a fost foarte eficientă prin fiecare detaliu pus la punct. Fiecare tânăr a avut posibilitatea să se exprimă şi fiecare a avut posibilitatea să se roage pentru lucruri care nu s-a rugat niciodată.

În această seară am fost motivat să continui să mă rog pentru lumea în care trăim, pentru diferite ţări de pe globul pământesc, însă în mod special am fost motivat să mă rog pentru ţărişoara mea. Am realizat cât de bun este Dumnezeu cu mine că m-a pus în această ţară, şi am înţeles cât de mult ne iubeşte Dumnezeu pentru că avem libertate. M-am rugat cu multă însufleţire pentru Moldova, am adus problemele actuale ale ţării înaintea Domnului, nu am pregetat să ne rugăm pentru criza politică din ţară, şi anume pentru alegerea preşedintelui ţării, pentru rezolvarea conflictului transnistrean. De asemenea ne-am rugat ca Domnul să binecuvinteze copii din Republică care au rămas singuri pentru că părinţii lor sunt plecaţi peste hotare. Acestor copii poate nu le lipsesc bunuri materiale, dar cu siguranţă le lipseşte educaţia şi grija oferită de părinţi. Am înţeles că aceste probleme nu se vor rezolva cu una cu două indiferent de efortul depus, însă dacă nu ne vom ruga cu siguranţă vor rămânea nerezolvate.

Mulţumesc lui Dumnezeu pentru că încă o dată am înţeles că sunt chemat să stau în spărtură pentru ţara mea şi încă o dată mi-a adus aminte că fericirea mea depinde de fericirea acestei ţări. Cu respect, Matei Sergiu!

Fiind in vizită la sora mea la Anenii-Noi, am avut o deosebită satisfacţie şi bucurie să particip la serviciul de închinare  al tinerilor ce a avut loc în aceastî seara: 18 martie 2010.

Tema din acea seara a fost: RUGĂCIUNEA.

Deşi crestini, ştim destul de bine ca mulţi tineri din biserici au un timp de părtaşie cu Dumnezeu destul de scurt, altii cu regret o spun nici macar nu îl au…Această seară a fost una de cercetare pentru cei care nu au acest timp de părtăşie şi o încurajare pentru cei ce practică rugăciunea.

Eu m-am simţit destul de bine şi încurajată în această seara, am simţit prezenţa lui Dumnezeu şi ştiu sigur că El ne va raspunde la toate rugăciunile înaltate în acea seara spre  cer.

Dumnezeu sa binecuvinteze toti lucratorii din via Lui. Anisoara Jilihovschi

A fost o seară de rugăciune intensivă cum de mult n-am avut. Organizată în mod creativ ca activităţi, dar şi ca mod de prezentare a nevoilor de rugăciune. Slavit fie Domnul, fiindcă am avut posibilitatea să mijlocesc pentru oameni şi ţări la care rar ne gândim şi să am parte de o părtaşie frumoasă. Faceţi o lucrare minunată pentru a motiva şi a ridica noua generaţie (şi nu numai) la rugăciune şi la o relaţie mai profundă cu Dumnezeu. Binecuvântări! Tatiana Versteac

Cei drept starea mea sufleteasca nu era tocmai pe nota 10, undeva aproape de 7. Dar cintarile mi-au mai inviorat un pic si am putut sa particip si eu la partasia in rugaciune cu toti ceilalti. M-am intarit in launtrul meu si m-am bucurat in partasiea cu fratii si surorile prezente acolo. Asa ca spre sfirsitul programului inviorarea mea a ajuns aproape de nota 9. Nu stiu e corect sau poate nu prea in a folosi note le scolare in aprecierea mea. Evgheni Ciumacenko13 Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară, şi călcată în picioare de oameni. 14 Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. 15 Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Matei 5:13-16

Salutare tuturor!!! Acum doi ani şi jumatate, Domnul m-a chemat să-L slujesc prin „Mobilizarea Bisericilor la Rugăciune”. Cu ajutorul şi binecuvântarea lui Dumnezeu ama juns lea de a V-a ediţie  „Week-end de Post şi Rugăciune”.

Cine este Dumnezeu?

Jey Chesler spunea: «Mulți cred că oamenii merg în cer ca printr-o peșteră și în drum Dumnezeu este Cel ce îi bate cu un băț pe spinare. Mai mult ca atît, poți ajunge acolo numai atunci cand Dumnezeu stă cu spatele și se uita în alta parte »

Mulți oameni au o imagine incorectă despre Dumnezeu. Unii îl văd pe El ca pe un stapîn sever, care asteaptă numai disciplina din partea supușilor Săi. Alții cred că Dumnezeu e prea departe și măreț, pentru a se îngriji de făpturile omenești «neînsemnate». În exemplul ”copilașii de ou” noi am încercat sa descoperim esența lui Dumnezeu și dragostea Lui părintească faţă de noi.


În dimineaţa de 4 ianuarie la ora 9 dimineaţă, 50 de tineri, din 4 localităţi ale comunităţii de Căuşeni, au venit se apropie de Dumnezeu cu post şi rugăciune.  În această zi am avut în mod special un timp în care să ne analizăm viaţa şi sa luam decizii pentru noul an. Acest timp de rugăciune a început cu un timp de închinare prin cântări după care am meditat asupra textului din Iona 1 si 2 fiecare a avut posibilitatea de aşi deschide inima şi de a vedea cît de mult ne asemănăm cu Iona atunci când este trimis de Dumnezeu la Ninive însă el fuge la Tars. Câte din promisiunile noastre făcute lui Dumnezeu au rămas neîmplinite. De asemene Domnul ne-a pus la dispoziţie posibilitatea de a ne cerceta şi de a ne apropia de El cu smerenie şi recunoştinţă. Fiind conştienţi de acest fapt am dorit ca în primul rând să venim în faţa Domnului cu temerile şi îngrijorările noastre pentru a le arunca asupra lui Cristos, pentru ca mai apoi să putem să ne îngredinţăm în braţul Domnului, pentru a avea inima deschisă la chemarea Sa.

Scopul acestei conferinţe a fost: Consacrare pentru Domnezeu, la început de 2010. În cele 6 ore pe care le-am petrecut împreună am avut mai multe momente de rugăciune în care fiecare tinar a putut să-şi verse inima înaintea Domnului, pentru diferite nevoi de rugăciune. În prima parte am avut un timp de închinare prin cintare, rugăciuni de lauda şi mulţumire. Apoi a urmat momentul de cercetare personală în care am marturisit Domnului că sunt lucruri din vieţile noastre pe care dorim să le schimbam. În partea a doua am dat o deosebită atenţie popoarelor lumii. La aceasta conferinţă am folosit de multe ori harta pentru a binecuvânta popoarele, pentru a mijloci pentru ţările persecutate şi de a ne ruga pentru poparele neevanghelizate. Recunoastem că Dumnezeu ne binecuvintează însă pentru a fi cu adevarat urmaşi ai Săi trebuie şi noi să fim o binecuvîntare. Suntem chemaţi să binecuvîntăm pe cei care trăiesc lîngă noi. Să binecuvîntăm pe cei care au nevoie de ajutorul nostru şi de asemenea sa binecuvîntăm şi să fim o binecuvîntare pentru cei care încă nu au auzit Vestea cea Buna a Împacarii.

Iată câteva rânduri pe care le-au lăsat cei ce au partiocipat la conferinţă de Post şi Rugăciune:

  • Astăzi a fost o mare binecuvîntare pentru mine, la acest început de an. E frumos că tinerii se roagă împreună şi pot să mijlocească pentru nevoile şi durerile ţarii… Dumnezeu să răspundă la orice rugăciune şi organizatorii acestei conferinţe.
  • Mie m-a placut foarte mult. Sunt pentru a doua oara la aşa fel de conferinţe dar totuşi întilnirea a doua a fost mai interesantă şi cred că nu va fi ultima. Vă mulţumesc frumos. Domnul sa vă binecuvinteze!
  • A fost ceva extraordinar!!! Mi-a placut rugaciunea pentru ca am putut să mijlocim pentru atit de multe ţari şi am avut un timp îndelungat de rugăciune. Se merită să participi la aşa întâlniri de rugăciune dacă vii cu scpoul de a te ruga.
  • Totul mi-e placut în deosebi timpul de rugăciun.
  • Această zi a fost una binecuvîntată. A fost o zi de cercetare am fost motivat să pun un mai mareaccent pe rugăciune. Am înţeles că fără rugăciune nu poate exista o biserică şi că fără rugăciune nu putem trai spiritual.
  • Mi-a placut că am avut partaşie împreună. Deasemenea ne-am rugat pentru ţati despre care nici nu auziserăm înainte.
  • La această conferinţă mi-a placut că ne-am rugat pentru multe motive care ne zidesc.
  • Aceasta conferinţă m-a apropiat de Dumnezeu. A fost totul minunat! a fost un timp minunat de partaşie, laudă şi rugăciune. Domnul fie laudat.