Archive for the ‘Palmii de la Week-endul de Post şi Rugăciune!!!’ Category

Te laud Doamne pentru iertare,
Te laud pentru a Ta chemare.
Te laud pentru jertfa Ta,
Glorie, Slavă, Aleluia!

Te laud pentru Cuvintul Tău,
Tu eşti Sfânt Dumnezeu.
Slava Ţie-Ţi voi cânta,
Cu întreagă viaţa mea.

Vreau să ştie tot ce-i viu,
Isus este Domnul meu.
El trecutul mi-a iertat,
Fie-n veci glorificat.

Te Laud pentru Cuvintul Sfint,
Ce Îl semeni pe pământ.
A ajuns şi în viaţa mea,
Slavă, Glorie, Aleluia!

Iertarea Ta m-a’nbucurat,
Pacea Ta viaţă mi-a dat.
Tot ce pot acum să spun:
Isuse Tu eşti Cel mai bun!

cu drag fiul Tău Viorel

Reclame