Arhivă pentru ianuarie, 2012

Marţi 31 ianuarie

Rugaţi-vă pentru comunitatea creştină din judeţul Taiani, provincia Shandong, China, clădirea bisericii lor se află în pericol de demolare. Această cladire aparţine Mişcării Patriotice (TSPM), şi clădirile sale sunt recunoscute ca monumente naţionale. Dar în ciuda acestui fapt guvernul a ordonat demolarea bisericii, un perete al cladirii bisericii este stricat. Unii credincioşi în vârstă au încercat să împiedice demolarea, dar n-au reuşit. Creştinii au formulat un recurs, dar în regiunea dată biserica se află sub controlul strict al autorităţilor şi practic nu este protejată. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să întărească biserica din Taian în aceste vreme tulburi.

 Februarie

 Miercuri 1 februarie

„Inimile credincioşilor sunt pline de bucurie şi trepidaţie. Noi mulţumim lui Dumnezeu că El ne-a dat speranţă şi credinţă, şi ne-a ajutat să nădăjduim doar în El, „- se spunea într-o declaraţie recentă a bisericii Shouvang în Beijing, China. Continuaţi să vă rugaţi pentru fraţii şi surorile noastre care sunt plin de curaj, care, în ciuda maltratării constante a autorităţilor continuă să se adune în aer liber pentru închinare. Mulţi credincioşi au fost reţinuti în timpul întâlnirilor sau când se duceau la adunare, chiar dacă poliţia doar suspectata că au de gând să meargă acolo. În aprilie 2011, guvernul i-a forţat pe credincioşi să părăsească clădirea, unde se adunau, obligând proprietarul de a refuza achiziţionarea sau închirierea de spaţii. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să privească la credincioşia poporului Său, şi ca acestuia să i se ofere în curând un loc de întâlnire sigur.

Joi 02 februarie

În luna august a anului trecut, un pastorul din Coreea de Sud a fost ucis cu un ac otrăvit într-un atac de contrabandişti evadaţi din Coreea de Nord. În Coreea de Nord sunt cel puţin 400 000 de creştini, aceştia sunt persecutaţi cu cruzime: ei trăiesc sub ameninţarea constantă de detenţie şi tortură în lagăre de muncă, sunt ameninţaţi cu moartea. Cei care încearcă să îi ajute să treacă hotarul ţării, îşi riscă viaţa. Rugaţi-vă pentru eliberarea fraţilor şi surorilor noastre şi pentru protecţia lui Dumnezeu asupra creştinilor din ţările vecine, care le dau o mână de ajutor.

 Vineri 03 februarie

Douăzeci şi două copii ai misionarilor arabi, care slujesc într-una din ţările din Orientul Mijlociu, primesc o educaţie creştină, prin suportul Fondului Barnaba. Şcolile de stat din această ţară sunt de multe ori într-o stare extrem de proastă, cu clase supraaglomerate, şi cadre didactice cu calificare redusă, cu accent în principal pe învăţare mecanică. Islamul are o influenţă mare în şcoli, astfel încât elevii trebuie să memoreze pasaje mari din Coran. Copii care nu mărturisesc islamul sunt discriminaţi. O femeie creştină, mama unui băiat, a spus: „Fiul meu este atât de recunoscător. El a fost foarte supărat de curriculum-ul de la şcoală, dar acum studiile în şcoala nouă îl încurajează să înveţe şi se bucură de cunoştinţe.” Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru aceşti copii care pot primi o educaţie creştină, şi rugaţi-vă ca ei să crească în credinţă.

 Sâmbătă 04 februarie

Cel puţin 25 de persoane au fost ucise şi sute au fost rănite duminică pe 9 octombrie, în timpul atacului brutal asupra creştinilor protestatari din Egipt. Pe video pot fi văzute maşinile de război împotriva creştinilor care s-au adunat la o demonstraţie paşnică în Cairo împotriva distrugerii bisericii şi a altor forme de nedreptate împotriva creştinilor. Ca urmare, aceştia au fost atacaţi cu brutalitate de forţele de securitate, islamiştii şi pur şi simplu bandiţii de stradă. Au tras în ei, i-au bătut şi i-au târât pe străzi. Deşi musulmanii au fost de partea agresorilor, unii dintre ei, au ieşit în stradă pentru a proteja creştinii de serviciile de securitate. Generali ai Consiliului Suprem al forţelor armate au acuzat pe protestatari creştini de violenţă şi a negat faptul că trupele au tras în creştini şi că i-au călcat maşinile lor de război. Rugaţi-vă pentru toţi cei care au suferit o mare pierdere şi au fost răniţi în atac, şi creştinii din Egipt să fie consideraţi membrii cu drepturi depline ai societăţii.

Duminica 05 februarie

Protestul dela Cairoa fost cauzat de distrugerea Bisericii Sf. Gheorghe din regiunea Aswan la 30 septembrie a anului trecut. Musulmani, nemulţumiţi cu activitatea de reconstrucţie, care au fost efectuate pe o clădire dărăpănată, au ameninţat că vor distruge clădirea bisericii. Şi pe 30 septembrie, după rugăciunea de vineri, au atacat biserica, au demolat clopotele, pereţii şi coloanele, şi apoi au dat foc clădirii. De asemenea ei au ars şi alte bunuri care aparţineau creştinilor. Acest incident a fost ultimul dintr-un lanţ lung de atacuri violente împotriva creştinilor din Egipt, care s-au intensificat după revoluţie. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să încurajeze biserica care a pierdut locaşul, şi ca El să le dea o altă clădire pentru închinare.

 Luni 06 februarie

În Egipt, de la căderea regimului preşedintelui Hosni Mubarak, în februarie anul trecut, grupările islamiste radicale care au fost limitate de fostul regim, au dobândit putere şi influenţă. Astăzi, la primele alegeri parlamentare, ei au avut cel mai mare procent de voturi. Declaraţiile oamenilor-cheie de la conducerea partidului fraţilor musulmani au spus despre intenţia lor de a stabili legea Sharia. O astfel de evoluţie ar fi foarte deranjantă pentru creştinii din Egipt, precum şi pentru revoluţionari, care doresc să vadă în Egipt o democraţie seculară. Rugaţi-vă ca ţara să nu devenită un stat islamic şi ca în ordinea politică nouă să fie reprezentate interesele tuturor cetăţenilor.

Vă mulţumim pentru că vă rugaţi pentru fraţii noştri în Cristos care sunt persecutaţi, lucrul acesta este foarte important pentru ei! Uneori suntem nevoiţi să schimbăm sau să omitem  numele lor, ca măsură de precauţie, şi avem doar câteva pagini să vă spunem despre ei. Dar Domnul îi cunoaşte pe oamenii aceştia şi locurile pentru care ne rugăm. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Reclame

Здесь вы можете подписаться на рассылку ежедневных молитвенных нужд: https://barnabasfund.org/RU/Act/Pray/Daily-Prayer-Point/<https://barnabasfund.org/RU/Act/Pray/Daily-Prayer-Point/>

Вторник 31 января

Молитесь о христианской общине округа Тайань китайской провинции Шаньдун, здание их церкви находится под угрозой сноса. Эта церковь принадлежит к официально признанному Тройственному Патриотическому Движению (TSPM), а ее здания отмечены как национальные исторические памятники. Но несмотря на это правительство распорядилось о сносе церкви, и одну стену церковного строения уже сломали. Когда некоторые пожилые верующие попытались помешать сносу, их повалили на землю. Община подала апелляцию, но церкви этого союза подвергаются жесткому контролю со стороны властей и практически не защищены от произвольных решений такого рода. Молитесь, чтобы Бог укрепил церковь Тайани в это смутное время.

Февраль

Среда 1 февраля

“Сердца верующих полны радости и трепета. Мы благодарим Бога, что Он дал нам надежду и веру, подкрепил нас и помог уповать только на Него”, – говорится в недавнем заявлении из церкви Шоуванг в Пекине, Китай. Продолжайте молиться о наших смелых братьях и сестрах, которые несмотря на постоянное жесткое обращение с ними властей продолжают собираться под открытым небом для поклонения Богу. Многих верующих задерживали на месте встреч или когда они шли на собрание, или даже если полиция только подозревала, что они собираются туда пойти. В апреле 2011 года правительство вынудило верующих покинуть здание, где они собирались, заставив собственников отказать им в покупке или аренде помещения. Молитесь, чтобы Бог призрел на верность Своего народа и чтобы им вскоре предоставили безопасное место для собраний.

Четверг 2 февраля

В августе прошлого года южнокорейский пастор погиб, как предполагают, от отравленной иглы в результате нападения беглых контрабандистов из Северной Кореи. Христиан в Северной Корее предположительно не менее 400 000 человек, но их безжалостно преследуют: они живут под постоянной угрозой заключения и пыток в трудовых лагерях, известных всем своей жестокостью, и даже под угрозой смертной казни. Те, кто пытается помочь им бежать через границу, рискуют своей жизнью. Молитесь об избавлении наших братьев и сестер от бедствий и о Божьей защите для тех христиан из соседних стран, которые протягивают им руку помощи.

Пятница 3 февраля

Двадцать два ребенка арабских рабочих, христиан, несущих служение в одной из стран Ближнего Востока, получают христианское образование благодаря поддержке Фонда Варнава. Государственные школы в этой стране зачастую находятся в чрезвычайно плохом состоянии, классы переполнены, а преподают сотрудники с низкой квалификацией с упором, в основном, на механическое заучивание.Сильное влияние в школах оказывает ислам, поэтому в школах обязательно запоминание больших отрывков из Корана наизусть. Часто встречается открытая и агрессивная дискриминация против детей, которые не исповедуют ислам. Одна христианка, мать одного из мальчиков, сказала: “Мой сын так благодарен. Он был очень расстроен учебным планом в школе, но теперь новое обучение побуждает его учиться и наслаждается учебой”. Воздайте благодарность Богу за то, что эти христианские дети могут получить христианское образование, и молитесь, чтобы они возрастали в зрелых верующих.

Суббота 4 февраля

По меньшей мере 25 человек были убиты и сотни ранены в воскресенье 9 октября во время жестокого нападения на протестующих христиан в Египте. На видеозаписи видны военные машины, направленные против христиан, собравшихся на мирную демонстрацию в Каире против разрушения церкви (см. 3 февраля) и других проявлений несправедливости по отношению к христианам. В результате они подверглись жестокому нападению со стороны служб безопасности, исламистов и просто уличных бандитов. В них стреляли, их избивали и волочили по улицам. Хотя мусульмане были на стороне агрессоров, некоторые из них, как сообщается, вышли на улицу, чтобы защитить христиан от служб безопасности. Добавляя к физическому насилию еще и оскорбление, генералы правящего Высшего совета вооруженных сил обвиняли христианских протестующих в насилии и отрицали, что войска стреляли в них и давили их военными машинами. Молитесь о всех тех, кто понес тяжелую утрату и пострадал в этом нападении, и о том, чтобы к христианам Египта относились справедливо, как к полноправным членам общества.

Воскресенье 5 февраля

Протест в Каире был вызван разрушением церкви Св. Георгия в Асуанской области 30-го сентября прошлого года. Мусульмане, недовольные работой по реконструкции, которая выполнялась на обветшалом здании, и ранее угрожали уничтожить церковь. А 30-го сентября после пятничных молитв они напали на церковь, снесли купол, стены и колонны, а затем подожгли здание. Также они сожгли и другую собственность, принадлежавшую христианам. Этот инцидент был последним в длинной цепочке жестоких нападений на христиан Египта, которые усилились начиная с революции. Молитесь, чтобы Бог ободрил общину, которая потеряла свое здание, и дал им другое помещение, в котором можно было бы собираться и поклоняться Ему.

Понедельник 6 февраля

В Египте с момента падения режима президента Хосни Мубарака в феврале прошлого года, радикальные исламские группировки, которые прежний режим держал на „коротком поводке”, приобрели силу и влияние. Сегодня на первых парламентских выборах они уже получили наибольший процент голосов. Заявления ключевых фигур от ведущей партии Братья Мусульмане говорят об их намерении установить закон шариата. Такое развитие событий было бы весьма тревожным для христиан Египта, а также для революционеров, которые желают видеть в Египте светскую демократию. Молитесь, чтобы страна не стала исламским государством и чтобы интересы всех граждан были честно представлены в новом политическом порядке.

Благодарим вас за молитвы о наших гонимых братьях и сестрах во Христе, это имеет для них огромное значение! Порой мы вынуждены изменять или опускать их имена в целях предосторожности, и у нас есть лишь несколько страниц, чтобы рассказать вам о них. Но Господь знает этих людей и места, о которых мы молимся. Спасибо за ваше понимание.

Suport în rugăciune pentru biserica persecutată.
Vă mulţumim că vă rugaţi pentru fraţii noştri în Cristos care sunt persecutaţi, aceasta e foarte important pentru ei! Uneori suntem nevoiţi să schimbăm sau să omitem numele lor, ca măsură de precauţie, şi avem doar câteva pagini să vă spunem despre ei. Dar Domnul îi cunoaşte pe oamenii aceştia şi locurile pentru care ne rugăm. Vă mulţumim pentru înţelegere.
Aici vă puteţi abona la nevoile de rugăciune.

https://barnabasfund.org/RU/Act/Pray/Daily-Prayer-Point/<https://barnabasfund.org/RU/Act/Pray/Daily-Prayer-Point/>

Marţi 24 ianuarie
În luna octombrie anului trecut în Kazahstan a fost adoptată o nouă lege care restricţionează seve libertatea de conştiinţă şi cea religioasă în ţară. Conform noilor norme, toate grupările religioase trebuie să se înregistreze la stat, şi să furnizeze informaţii detaliate despre lideri, activitate şi ideologii. Orice clădire nouă pentru închinare ar trebui să obţină permisiunea din partea organelor de stat, distribuirea literaturii religioase va fi posibilă în anumite locuri. Legea limitează de asemenea evanghelizarea copiilor şi a extins gama de infracţiuni cu privire la religie pedepsite în conformitate cu Legea. Rugaţi-vă pentru creştinii din Kazahstan, care sunt constrânşi de noua lege, să-şi găsească puterea în Dumnezeu (1 Samuel 30:6), şi să crească în credinţă, în ciuda circumstanţelor. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să lucreze în inimile liderilor din Kazahstan, astfel încât aceştia să anuleze aceste legi.

Miercuri 25 ianuarie
În luna septembrie anului trecut, serviciu vamal din Uzbekistan a confiscat cărţi creştine care au fost trimise unui membru al bisericii neînregistrate din Taşkent. Anterior în acelaşi an, instanţa de judecată a decis că mii de Biblii, care au fost importate în Uzbekistan, să fie trimise înapoi din contul societăţii Biblice. Potrivit unui fost angajat, importarea literaturii în limba uzbecă a fost lucru”dificil sau chiar imposibil.” Pentru bisericile din Uzbekistan care sunt sub presiune, ar fi o mare binecuvântare obţinerea  literaturii creştine, dar autorităţile  impun o interdicţie strictă privind importul cărţilor creştine în ţară, precum publicarea şi distribuirea lor. Rugaţi-vă ca aceste restricţii să fie anulate, şi ca Dumnezeu să întărească biserica Sa din Uzbekistan (Efeseni 2:19-21).

Joi 26 ianuarie
Creştinii din Irak suferă şi în continuare abuzuri fizice severe. Pe 30 septembrie anului trecut, în Chircun a fost găsit corpul lui Emmanuel Band Hanna. Aparent, el a fost strangulat şi împuşcat. Două zile mai târziu, un alt crestin, Bassam Isho, din Mosul, a fost împuşcat de un grup de necunoscuţi în restaurantul, în care lucra. În septembrie, 2011 alţi 3 creştini au fost luati ostatici de către persoane neidentificate şi eliberaţi peste o săptămână după ce a fost plătită o recompensă uriaşă. Rugaţi-vă ca  Dumnezeu să protejeze pe cei care se încred în El, şi El să fie pentru ei „scut şi apărare”. Rugaţi-vă să se distrugă planurile celor care doresc să le facă rău şi ca persecutorii să cunoască puterea salvatoarea a lui Isus.

Vineri 27 ianuarie
Susţineţi-l în rugăciune pe pastorul Jamal, care a fost arestat în regiunea autonomă Irakiană Kurdistanului în iulie 2010, şi încă se află într-o închisoare specială pentru terorişti. O perioadă lungă de timp el a fost într-un lanţ încătuşat în regim de izolare, primind doar puţină mâncare şi apă. În mod constant el a fost chestionat în legătură cu motivul renunţării la Islam de dragul lui Cristos. Uneori este transferat într-o altă parte a închisorii, în cazul în care există terorişti periculoşi. Acolo, el mărturiseşte în mod constant credinţa în Isus, şi unii deţinuţi au crezut în Cristos. Rugaţi-vă pentru siguranţa pastorului Jamal şi eliberarea sa. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să-i dea putere în vremuri de încercare.

Sâmbătă 28 ianuarie
În luna octombrie anului trecut, guvernatorul Dohuk (Kurdistanul irakian), Tamar Ramadan a dat creştinilor două hectare de teren pentru construirea bisericii şi centrului multifuncţional. Complexul va include o biserică, un seminar, un spital şi o şcoală creştină. Aceasta va fi a doua biserica noua, construită dupa invazia americană în Irak din 2003. Prima fază de construcţie trebuie să se finalizeze pe parcursul anului curent. Nordul Irakului, unde vor exista două biserici, a devenit un refugiu pentru mii de creştini forţaţi să-şi părăsească locuinţele în Bagdad şi în alte oraşe din ţară din cauza persecuţiei severe. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru aceste insule a creştinismului din Irak şi cereţi ca Dumnezeu să-i protejeze şi să-i binecuvânteze.

Duminica 29 ianuarie
„Sintem o ţară islamică” . Şi Islamul va deveni centrul guvernului  nostru nou. Constituţia noastră se va baza pe islam. Aceste cuvinte ale lui Mustafa Abdel Jalil, liderul Consiliului Naţional de Tranziţie din Libia, au fost îndeplinite cu strigăte entuziaste  „Allah Akbar” („Allah este mare”). În plus, Jalil a spus, că legile, care sunt contrare principiilor Islamului vor fi anulate, şi va fi introdus sistemul bancar islamic. Este din ce în ce mai evident că în locul regimului dur al colonelului Gaddafi va veni guvernul islamic, şi acest lucru reprezintă o ameninţare serioasă la adresa creştinilor din Libia. Rugaţi-vă pentru protecţia lor şi pentru înţelepciune în situaţia politică nouă.

Luni 30 ianuarie
Alegerile din Tunisia, primiele după revoluţia din ianuarie 2011 au adus veşti proaste pentru creştini izolaţi şi vulnerabili din ţară: partidul islamic „En-Nahda” a câştigat cele mai multe voturi şi a primit 40% din numărul locurilor din cadrul Consiliului Naţional constitutiv. Această victorie va asigura rolul ei dominant în modelarea  situaţiei noi politice din Tunisia, care va fi cu un  caracter distinct islamic. Multe dintre sutele de creştini locali au fost obligaţi să ascundă credinţa lor, dar în timpul regimului islamic, aceştia vor fi expuşi la pericole şi mai mari. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să ghideze viitorul Tunisiei pentru binele poporului Său. „Dumnezeu domneşte peste neamuri, Dumnezeu stă pe tronul Său cel sfânt” !

Traducere si adaptare: Mariana Ostafi.

 

Молитвенная поддержка гонимой Церкви.

Благодарим вас за молитвы о наших гонимых братьях и сестрах во Христе, это имеет для них огромное значение! Порой мы вынуждены изменять или опускать их имена в целях предосторожности, и у нас есть лишь несколько страниц, чтобы рассказать вам о них. Но Господь знает этих людей и места, о которых мы молимся. Спасибо за ваше понимание.

Здесь вы можете подписаться на рассылку ежедневных молитвенных нужд: https://barnabasfund.org/RU/Act/Pray/Daily-Prayer-Point/<https://barnabasfund.org/RU/Act/Pray/Daily-Prayer-Point/>

Вторник 24 января

В октябре прошлого года в Казахстане был принят новый закон, строго ограничивающий свободу совести и вероисповедания в стране. Согласно новым правилам, все религиозные группы должны пройти государственную перерегистрацию и предоставить подробную информацию о своих лидерах, о деятельности и учении. Любое новое здание для проведения богослужений должно быть согласованно и получить разрешение со стороны государственных и местных властей, а распространять религиозную литературу можно будет только в определенных местах. Также закон ограничил благовестие среди детей и расширил диапазон нарушений, наказуемых по закону о религии. Молитесь, чтобы христиане Казахстана, стесненные новым законом, нашли свою силу в Боге (1 Царств 30:6) и возрастали в вере, несмотря на обстоятельства. Просите Бога работать в сердцах лидеров Казахстана, чтобы они отменили эти законы.

Среда 25 января

В сентябре прошлого года таможенная служба Узбекистана конфисковала христианские книги, отправленные одному из членов незарегистрированной церкви в Ташкенте. Ранее в том же году суд постановил, чтобы тысячи Библий, импортированных в Узбекистан, были отосланы назад за счет Библейского Общества. По словам бывшего служащего, импортировать литературу на узбекском языке было „трудно или даже невозможно”. Для церквей Узбекистана, находящихся под сильным давлением, было бы большим благословением получить хорошую христианскую литературу, но власти налагают строгий запрет на христианские книги, ввозимые в страну, а также на их издание и распространение. Молитесь, чтобы эти ограничения были смягчены и чтобы Бог созидал Свою церковь в Узбекистане (Ефес. 2:19-21).

Четверг 26 января

Христиане Ирака продолжают подвергаться сильному физическому насилию. 30-го сентября прошлого года в Киркуке было найдено тело Эммануэля Ханны Полоса. По-видимому, он был задушен и застрелен. Через два дня после этого другой христианин, Бассам Ишо, был застрелен в Мосуле группой неизвестных в ресторане, где он работал. В сентябре 2011 г . трое других христиан были взяты в заложники неизвестными вооруженными людьми и освобождены лишь спустя неделю после выплаты огромного выкупа. Молитесь, чтобы Бог защитил тех, кто полагается на Него, и был их „щитом и ограждением” (Псалом 90:4-6). Молитесь, чтобы разрушились планы тех, кто желает им вреда, и чтобы их преследователи познали спасающую силу Иисуса.

Пятница 27 января

Поддержите в молитве пастора Джамала, которого арестовали в Автономной области Иракского Курдистана в июле 2010, и до сих пор держат в специальной тюрьме для террористов. Долгое время он оставался в повязке и в наручниках в одиночном заключении, получая лишь немного еды и воды. Его постоянно допрашивают, почему он оставил ислам ради Христа. Иногда его переводят в другую часть тюрьмы, где находятся опасные террористы. Там он постоянно свидетельствует о своей вере в Иисуса, в результате чего некоторые заключенные уверовали. Пожалуйста, молитесь о безопасности пастора Джамала и о его скором освобождении. Молитесь, чтобы Бог дал ему сил в час испытаний и продолжал использовать его для созидания Своего Царства.

Суббота 28 января

В октябре прошлого года губернатор Дохука (Иракский Курдистан) Тамар Рамадан подписал разрешение и выделил христианам два акра земли для строительства церкви и многоцелевого центра. Комплекс будет включать церковь, семинарию, больницу и христианскую школу. Это будет вторая новая церковь, построенная после вторжения американских войск в Ирак в 2003. Первый этап строительства планируется завершить уже в этом году. Северный Ирак, где будут находиться обе церкви, стал убежищем для тысяч христиан, вынужденных оставить свои дома в Багдаде и в других городах страны из-за сильных гонений. Благодарите Бога за эти островки христианства в Ираке и просите, чтобы Бог защитил и благословил их.

Воскресенье 29 января

“Мы – исламская страна. И ислам станет ядром нашего нового правительства. На исламе будет основана наша конституция”. Эти слова Мустафы Абделя Джалиля, лидера Переходного национального совета Ливии, были встречены восторженными криками „Аллах Акбар” (“бог велик”). Кроме этого Джалиль заявил, что законы, противоречащие принципам ислама, будут аннулированы, и будет введена исламская банковская система. Становится все более очевидным, что на смену суровому режиму Полковника Каддафи придет исламское правительство, и это представляет серьезную угрозу для христиан Ливии. Молитесь об их защите и мудрости в условиях новой политической ситуации.

Понедельник 30 января

Выборы в Тунисе, первые после революции в январе 2011 года, принесли плохие вести для изолированных и уязвимых христиан страны: исламистская партия „Эн-Нахда” набрала больше всех голосов и получила 40% мест в Национальном учредительном совете. Эта победа обеспечит ей доминирующую роль в формировании новой политической картины Туниса, которая, вероятно, будет теперь носить ярко выраженный исламский характер. Многие из нескольких сотен местных христиан уже вынуждены скрывать свою веру, а при исламском режиме они будут подвергаться еще большей опасности. Молитесь, чтобы Бог руководил будущим Туниса во благо Своего народа. “Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле Своем” (Псалом 46:9).

Peste 85% dintre pacienții americani care suferă de o boală deosebit de gravă se roagă, indică un studiu publicat de cercetători ai Universității Rochester (SUA). Acest procent este semnificativ mai mare decât cel al persoanelor care apelează la metode alternative de tratament (precum homeopatia). Această statistică pare justificată de numeroasele studii care indică o paletă variată de beneficii pe care rugăciunea le aduce sănătății.

Dr. Herbert Benson, specialist cardiovascular la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Harvard și un pionier al studiilor vizând legătura dintre minte și corp este cel care a descoperit „răspunsul de relaxare”, o stare a corpului care intervine după o perioadă de rugăciune sau de meditație. După astfel de perioade, metabolismul corpului încetinește, la fel și ritmul inimii, tensiunea arterială scade, iar ritmul respirației devine mai calm și mai regulat.

Această stare psihologică a fost de asemenea corelată cu un sentiment de control, cu un sentiment de luciditate liniștită și cu o stare de pace a minții. Efecte sunt notabile, mai ales din perspectiva faptului că mai mult de jumătate dintre controalele medicale din Statele Unite, sunt motivate de probleme precum depresia, tensiunea arterială ridicată, ulcere, migrene care, la rândul lor, sunt provocate în parte de nivelurile ridicate de stres și anxietate.

Numeroși cercetători au vrut să afle mai sigur ce mecanism biologic este acționat prin rugăciune. Neurologul Andrew Newberg, directorul Centrului pentru Spiritualitate și Minte la Universitatea Pennsylvania a descoperit că, în timpul rugăciunii, regiunea creierului responsabilă de orientarea și asocierea, acea zonă care ne ajută să distingem între noi înșine și obiectele din jur, își reduce activitatea. Cercetătorul e de părere că reacțiile cerebrale din timpul rugăciunii sunt o dovadă că experiențele spirituale au o infrastructură biologică. Unii au interpretat aceste descoperiri ca fiind un indiciu că Dumnezeu este o invenție a creierului uman. Alții au spus că, din contră, cercetările relevă că oamenii sunt dotați din naștere cu suportul biologic potrivit pentru interacțiunea cu Dumnezeu.

Alte cercetări au încercat să afle dacă nu cumva rugăciunea ar funcționa pe baza aceluiași mecanism ca și tehnicile de relaxare. Ken Pargement, de la Universitatea de stat Bowling Green din SUA, a testat comparativ efectele meditației spirituale și a concentrării nespirituale asupra unor persoane care sufereau de migrenă. Rezultatul a fost că cei care au meditat folosind afirmații spirituale („Dumnezeu este bun. Dumnezeu este pace. Dumnezeu este dragoste.”) au prezentat o diminuare a numărului de dureri de cap și o creștere a toleranței la durere, față de cei care s-au concentrat asupra unor afirmații fără substrat spiritual („Iarba e verde. Nisipul este moale.”).

Potrivit unui studiu finanțat de Institutul Național de Sănătate din Statele Unite, persoanele care se roagă zilnic prezintă un risc de a dezvolta probleme cu tensiunea arterială, cu 40% mai scăzut decât cei care nu au o disciplină spirituală constantă. Însă diferența este vizibilă și prin compararea celor care se roagă cu cei care nu se roagă deloc. Un studiu publicat recent în jurnalul Gerontology, a arătat că din cei 4.000 de subiecți în vârstă folosiți pentru studiu, cei care se rugau sau meditau, au făcut față mai bine bolilor și au trăit mai mult decât ceilalți.

Studierea efectelor rugăciunii asupra celui care se roagă rămâne un câmp fascinant de analiză științifică, deși și știința are limitele ei. De pildă, știința nu a găsit metode pentru a măsura efectele rugăciunii de mijlocire – acea rugăciune adresată lui Dumnezeu în folosul altcuiva. În plus, știința nu deține nici instrumentele pentru a izola cauzele biologice de cele care țin de conștientizarea prezenței unui Dumnezeu viu.

Sursă: www.semneletimpului.ro