VINDECAREA DE VORBIREA DE RĂU – partea (IV)

Posted: 17/03/2011 in Vitamine pentru suflet

VINDECAREA DE VORBIREA DE RĂU   –  predicată de John Wesley

III. 1. Ca noi să fim complet instruiţi în această chestiune gravă, Domnul nostru ne-a mai dat încă o altă îndrumare. „Dacă nu vrea să asculte de ei,” atunci, şi nu pâna atunci, „spune-l Bisericii”. Acesta este cel de-al treilea pas. Întrebarea este: Cum trebuie să fie înteles aici acest cuvânt „Biserica”? Dar însăşi natura situaţiei va determina aceasta, dincolo de orice îndoiala rezonabilă. Nu puteţi să spuneţi Bisericii naţionale, întregii colectivităţii de oameni denumită „Biserica Anglicana.” Nici nu ar răspunde vreunui scop crestin, dacă aţi putea face asta: aşadar, nu este acesta întelesul cuvântului. Nici nu puteţi să spuneţi întregii colectivităţi de oameni din Anglia de care sunteţi legaţi mai direct. Într-adevăr, nu ar servi unui scop bun; de aceea, cuvântul nu trebuie să fie înteles asfel. Nu ar servi niciunui scop valoros, să spui despre greşelile fiecarui membru în parte, congregaţiei sau obştei creştinilor adunaţi la Londra. Rămâne ca tu să spui despre acest fapt, prezbiterului, sau prezbiterilor Bisericii, celor care sunt păstorii acestei turme a lui Cristos, de care voi amândoi aparţineţi, care veghează asupra sufletului tău şi al lui, „ca cei ce trebuie să dea socoteală.”

Şi aceasta trebuie făcută, dacă se poate, în prezenta persoanei în cauză, cu toată delicateţea şi dragostea, pe care natura lucrului o va permite. În mod corespunzator slujbei lor, acestora le revine sarcina să ia decizii referitoare la comportarea celor aflaţi în grija lor, şi să mustre cu toată autoritatea potrivit culpabilităţii prilejului de păcătuire. Aşadar, când tu ai făcut toate acestea, ai făcut tot ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu, sau legea dragostei solicită de la tine. Tu nu eşti acum părtaş la păcatul lui, dar dacă el piere, sângele lui este pe capul lui.

2. Aici de asemenea să se observe, că acesta este cel de-al treilea pas pe care trebuie să îl facem; şi pe acesta trebuie să îl facem la rândul său, după ceilalţi doi paşi; nu înaintea celui de-al doilea, cu atât mai puţin înaintea primului pas; doar dacă nu există o situaţie foarte specială.

Într-adevăr, într-un singur caz, cel de-al doilea pas poate coincide cu acesta: situaţiile pot fi, într-o manieră, una şi aceeaşi. Prezbiterul sau prezbiterii Bisericii, pot fi atât de legaţi de fratele rănit, încât ei pot să ia locul pentru unu sau doi martori; astfel încât poate fi suficient să le spui lor, după ce ia-i spus fratelui tău, „între tine şi el singur.”

3. Când ai făcut aceasta, ţi-ai izbavit sufletul tău. „Dacă nu vrea să asculte nici de biserică,” dacă el persistă în păcatul lui, „să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.” Tu nu mai ai obligaţia să te gândeşti la el: numai când îl încredinţezi lui Dumnezeu în rugăciune. Nu mai trebuie să vorbeşti cu el, ci să îl laşi propriului său Stapan. Într-adevăr, încă îi mai datorezi şi lui, precum şi tuturor celorlalţi păgâni, bunavoinţa sinceră, afectuoasă. Îi datorezi politeţe, şi, după cum este ocazia, relaţii omeneşti. Dar să nu ai nici-o prietenie, familiaritate cu el; nici-un fel de alte relaţii decât cele cu un păgân neprefăcut.

4. Dar dacă aceasta este regula conform cărei umblă creştinii, care sunt meleagurile unde trăiesc ei? Câţiva este posibil să îi găseşti împrăştiaţi ici şi colo. Dar cât de puţini! Cât de rar sunt răspândiţi pe faţa pământului! Şi unde există o colectivitate de oameni, care umblă îndeobşte astfel? Îi putem găsi în Europa? Sau, să nu mergem mai departe, în Marea Britanie ori Irlanda? Mă tem că putem căuta în lung şi-n lat în aceste regate, şi totuşi să căutăm în zădar.

Vai pentru lumea creştină! Vai pentru creştinii protestanţi, pentru reformaţi! „O, cine se va ridica cu mine împotriva celor rai?” „Cine va fi de partea lui Dumnezeu” împotriva vorbitorilor de rau?

Eşti „tu acel om?” Prin harul lui Dumnezeu, vrei să fi tu cel care nu va fi purtat de şuvoi? Eşti deplin hotarât, Dumnezeu fiind ajutorul tău, chiar din acest ceas să pui o strajă, o continuă „strajă înaintea gurii tale şi să ţii închisă uşa buzelor tale?” Din acest moment vei umbla după această regulă, „să nu vorbeşti de rău pe nimeni?  „Dacă îl vezi pe fratele tău că face rău, îi vei spune de greşala lui între tine şi el sigur? „După aceea vei lua „unul sau doi” martori, şi numai apoi „vei spune Bisericii?”

Dacă acesta ar fi scopul inimii tale, atunci, învaţă o lecţie bine, „Să nu asculţi răul despre nimeni.” Dacă nu ar exista ascultători, nu ar exista nici-un fel de vorbitori de rău. Şi nu este (potrivit proverbului popular) primitorul la fel de rău ca hoţul? Prin urmare, dacă oricine începe să vorbescă de rău în auzul tău, opreşte-l imediat. Refuză să auzi vocea vrăjitorului, oricât de atrăgător te farmecă el: indiferent cât de delicată este maniera sau de blajin accentul, pe care îl foloseşte şi face atât de multe mărturisiri de bunavoinţă pentru cel pe care îl înjunghie în întuneric, şi îl loveşte sub a cincea coastă.

În mod hotarât refuză să asculţi, deşi şoptitorul se plânge de a fi împovărat până când vorbeşte. Împovărat! Nebunule, te trudeşti tu, chinuindu-te până la agonie în rugăciune cu secretul tău blestemat, aşa cum suferă o femeie în chinurile naşterii copilului? Du-te atunci, şi fii izbavit de povara ta, în felul în care Domnul a hotărât.

Mai întai, „du-te şi mustră-l între tine şi el singur.” Apoi, „ia cu tine unul sau doi” prieteni comuni, şi vorbeşte-i în prezenţa lor. Dacă nici una dintre aceste două măsuri nu are rezultat, atunci „spune-l bisericii.” Dar, cu riscul sufletului tău, nu spune nimănui altcuiva, fie înainte sau după. De ce să împovărezi pe altcineva, precum şi pe tine, prin a-l face părtaş la păcatul tău.

5. O, dacă toţi cei care pretind a fi urmaşi ai lui Cristos, ar da un exemplu lumii creştine, cel puţin în acest singur exemplu! Lăsaţi deoparte vorbirea de rău, palavrageala, ducând vorba de colo colo, şuşoteala, bârfa: nu lăsa pe niciuna dintre acestea să iasă din gura ta. Ai grijă ca „să nu vorbeşti de rău pe nici-un om; „despre cei care nu sunt de faţă, nimic, altceva, decât bine.

Dacă trebuie să fie distinşi, fie că vor sau nu, acesta să fie semnul de distingere a unui pocăit: „El nu critică pe nimeni în spatele lui; prin această roada poţi să îl cunoşti.”

Ce efect binecuvântat al acestei lepădări de sine ar trebui să simţim repede în inimile noastre! Cum „ar curge ca un râu pacea noastră” cand noi astfel „am urmărit pacea cu toţi oamenii!” Cum dragostea lui Dumnezeu ar fi din belşug în inimile noastre pe când noi am confirma în acest fel, dragostea noastră pentru fraţii noştri! Şi ce efect ar avea asupra tuturor celor care sunt uniţi în numele Domnului Isus! Cum dragostea frăţească ar continua să sporească, când acest mare obstacol ar fi îndepartat! Toţi membrii trupului lui Cristos ar avea grijă şi afecţiune unul pentru altul! „Dacă un membru suferă, toţi suferim cu el;” „dacă unul ar fi onorat, toţi s-ar bucura cu el;” şi fiecare şi-ar iubi fratele” cu o inimă curată, cu ardoare.

Şi aceasta nu este totul: numai ce efect ar putea avea aceasta, chiar asupra lumii păcătoase! Cât de repede ar descoperi ei în noi, ceea ce nu au putut găsi printre toate miile de fraţi ai lor, şi ar striga, (precum Iulian, apostatul, către curtenii lui păgâni,) „Vedeţi cum aceşti creştini se iubesc unul pe altul!” Mai ales, prin aceasta ar convinge Dumnezeu lumea, şi i-ar pregăti şi pe ei pentru împărăţia Lui: aşa cum putem afla cu uşurinţă din acele cuvinte remarcabile ale ultimei rugăciuni a Domnului nostru:

„Mă rog pentru cei ce vor crede în Mine ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” Domnul ne împuterniceste să ne iubim unul pe altul, nu numai „în cuvânt şi în vorbire, ci şi în faptă şi în adevăr” chiar aşa cum ne-a iubit Cristos pe noi! Amin!

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s