Arhivă pentru ianuarie, 2011

Uniunea Bisericilor Crecreştine Evanghelice Baptiste din Republica Belarus:

Numărul de biserici în cadrul UB: 312

Numărul membrilor: 113 884

Nevoi de rugăciune:

  • Rugaţi-vă pentru lucrarea şi mărturia Uniunii Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste din Belarus – atît pentru lideri cît şi pentru membrii bisericilor.
  • Cereţi înţelepciune, pentru păstorii şi slujitorii bisericilor, aşa ca ei să aibă o mai mare grija faţă de oamenii pe care Dumnezeu i-a încredinţat.
  • Rugaţi-vă pentru lucrarea misionarilor în Belarus ca ei să poată împărtăşi cu măiestrie mesajul Împărăţiei lui Dumnezeu, oamenilor din Belarus.
  • Rugaţi-vă deasemenea ca oamenii din Belarus să-şi deschidă inimile pentru a accepta mesajul.
Reclame

Uniunea Bisericilor Baptiste din Marea Britanie
Numărul de biserici – 1 959
Numărul de membri – 135 042
Rugaţi-vă pentru:
• Lucrarea şi marturia bisericilor baptiste din Marea Britanie;
• Ca înţelepciunea lui Dumnezeu să umple liderii bisericilor aşa ca aceştia să aibă grijă de oamenii care le sunt încredinţaţi şi de biserică;
• Putere spirituală şi fizică pentru misionari şi familiile acestora, pentru slujitori implicaţi în diferite domenii ale bisericii şi lucrarea socială în întreaga ţară;
• Ca toţi oamenii din Marea Britanie să-şi deschidă inimile pentru Evanghelie.

  • Să ne rugăm ca bisericile evanghelice din Austria să lucreze pentru o apropiere şi colaborare mai mare între ele, astfel încît să lucreze în unitate. Ca urmare va fi o adunare colectivă în acest an. Să ne rugăm ca aceste începuturi pozitive să continuie.
  • Secularizarea a crescut considerabil în ultimii ani. Să ne rugăm pentru comunităţile creştine ca să fie deschise pentru a înţelege aceste schimbări, şi de a găsi noi modalităţi de cîştigare eficientă a oamenilor într-o lume seculară.
  • Să ne rugăm ca Dumnezeu să conducă oamenii de a lucra pentru El, cu mai multă dedicare.
  • Creşterea bisericilor existente şi plantarea de noi biserici în Austria. Cea mai mare nevoie de rugăciune este în Sud şi Vestul Austriei, unde bisericile baptiste lipsesc.
  • Numărul de biserici în uniunea Baptistă : 24
  • Numărul de membri ai bisericilor baptiste din Austria: 1 472


Duhul de rugăciune a fost întotdeauna sursa secretă şi izvorul oricărei binecuvântări; fie individual, “Iată, el se roagă” (Fapte 9:11); fie în Biserica lui Dumnezeu, acum,

la fel ca şi odinioară în Israelul necredincios “Voi mai fi căutat de ei, ca să le fac acest lucru” (Ezechiel 36:37); fie cu privire la răspândirea Evangheliei harului lui

Dumnezeu “rugaţi-vă… ca să se răspândească şi să fie glorificat Cuvântul Domnului” (2 Tesaloniceni 3:1).

Toate marile mişcări, toate marile eliberări au început cu rugăciune şi cu stăruinţă. Este o mare nevoie de stăruinţă individual în rugăciune. Şi abia apoi vine rugăciuneacolectivă. Lipsa unei strângeri pentru rugăciune într-o anumită zi a săptămânii într-o adunare – chiar dacă poate fi prezent un singur frate, chiar dacă sunt doar doi sau trei care să se întâlnească – dovedeşte necredinţă. „Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ asupra oricărui lucru, orice ar cere, li se va face de la Tatăl Meu cere este în ceruri” (Matei 18:19). Dacă este posibil să se organizeze o întâlnire lunară a mai multor adunări din localităţi învecinate, pentru rugăciune, aceasta va fi încă o sursă de binecuvântare, iar astfel de întâlniri organizate de patru ori pe an sau chiar anual sunt chiar de dorit. Iar pentru subiecte speciale, sau în cazuri de urgenţă, este un privilegiu să putem avea zilnic o întâlnire de rugăciune, privilegiu pe care ar trebui să îl căutăm şi de care să profităm. Pentru aceasta, locul de întâlnire poate să fie o încăpere specială, acolo unde numărul participanţilor o cere – situată într-un loc central, dacă sfinţii nu locuiesc la distanţe mari unii de alţii; sau poate fi voba despre strângeri într-o casă; sau chiar în mai multe case, pe rând. Şi pe lângă astfel de întâlniri mari, pot exista şi strângeri mai restrânse, doar pentru fraţi sau doar pentru surori, sau şi pentru unii şi pentru alţii, după cuvântul Domnului „Pentru că unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, acolo eu sunt în mijlocul lor” (Matei 18:20)

Acolo unde fraţii nu au mult timp la dispoziţie, o strângere scurtă va fi la fel de eficientă înaintea lui Dumnezeu ca şi una lungă; şi, în cele mai multe cazuri, rugăciunea, pentru zidire, nu va fi lungă, deşi nu se poate stabili o limită de timp dacă Duhul conduce altfel. Rugăciunile ar trebui să fie întotdeauna simple şi la subiect. Ceea ce este important este să realizăm prezenţa lui Dumnezeu, Puterea şi Harul Său şi să aşteptăm totul doar de la El. „Pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că-i răsplăteşte pe cei care-L caută” (Evrei 11:6). Rugăciunea ar trebui să fie însoţită de o atitudine de smerire şi de mulţumire.

Fie ca Duhul lui Dumnezeu să trezească în fiecare cititor al acestor rânduri dorinţa de a participa la astfel de întâlniri. „Şi va fi aşa: înainte de a chema ei, Eu voi răspunde şi, în timp ce ei încă vor vorbi, Eu îi voi auzi.” (Isaia 65:24)

H. A. H. din „Letters of interest”, dec. 1932

Varianta romana

Varianta rusa