Arhivă pentru octombrie, 2010

Reclame

Weekend de post şi rugăciune pentru tinerii din Cahul

La data de 24-25 septembrie, circa 50 de tineri din sate precum Giurgiuleşti, Manta, Colibaşi, Ţărăncuţa, Chioselia-Mare, Larga-Nouă, Văleni, Vadul lui Isac au hotărât să se retragă într-un colţ al naturii pentru a avea un timp de părtăşie şi intimidate cu Dumnezeu. Întâlnirea face parte din lucrarea de weekend de post şi rugăciune, din cadrul organizaţiei “Tineri pentru Cristos”, care de data aceasta a fost găzduită la tabăra din satul Larga, Raionul Cahul.

Programul a început de vineri seara, cu un timp de laudă şi închinare la adresa lui Dumnezeu. Ghidaţi de Cuvântul Domnului prin Psalmii 1; 23 si 117, tinerii au avut oportunitatea să-şi împărtăşească unii altora experienţele, să încredinţeze Domnului toate temerile şi planurile lor, să conştientizeze faptul că Dumnezeu este cointeresat de toate popoarele; toate acestea aducându-le prin  rugaciune la tronul de har si îndurare a lui Dumnezeu. Prin trasarea hărţii Republicii Moldova, în interiorul cărei au fost amplasate lumânări aprinse conform poziţiei geografice a raioanelor, formând un cerc in jurul hărţii, cei prezenţi au fost motivate să aduca pe braţ de rugăciune ţara noastră, satele neevanghelizate, rugându-L pe Dumnezeu să-i ajute să răspândească lumina Lui în aceste localităţi. Nu au fost trecute cu vederea nici ţările de peste hotarele Moldovei, pentru care participanţii au cerut binecuvantarea şi răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu şi pentru oamenii de acolo. Într-un mod organizat, tinerii au făcut o iesire în afara taberei cu scopul de a binecuvanta satele Larga şi Badicul.

Pe lângă activităţile în grup pe care le-au avut, participanţii au beneficiat de un timp personal de cercetare. În jurul tradiţionalului rug, fiecare a avut posibilitatea să mediteze la valoarea pe care o are în Împărăţia, Biserica lui Hristos, iar unii din ei au împărtăşit şi gândurile, trăirile pe care le-au experimentat.

În cadrul programului nu au lipsit nici activităţile atractive, aceste însa cu scopul de a motiva la rugăciune pentru nevoi  cum ar fi: problemele ţării, partidele politice-alegeri, reflectarea adevărului în mass-media şi jurnaliştii creştini din Republica Moldova.

Inimile tinerilor au fost încurajate prin mărturiile şi îndemnurile fratelui Andrei Groza, directorul taberei şi Lucian Tabac, pastorul bisericii din Badicu. Despre esenţa adevăratului post, ghidat de textul din Isaia 58 câteva gânduri  a împărtăşit fratele Viorel Malancea, coordonatorul departamentului de rugăciune din cadrul organizatiei “Tineri pentru Cristos”. Participanţii au avut oportunitatea de-a participa la un seminar  cu tematica “Planificarea timpului”, care a fost predat de catre Eduard Petrenco, acesta cu scopul de-a îmbunătăţi eficienţa fiecărui atât în slujire, cât şi în celelalte sfere.

Către finalul weekendului de post şi rugăciune, tinerii au fost motivaţi la un timp de decizii, dedicare, şi deschiderea unui grup de rugaciune în cadrul bisericii. Timpul petrecut a lăsat o amprentă decisivă şi memorabilă pentru participanţi. Unii din ei au mărturisit că acest weekend i-a apropiat mult de Dumnezeu, i-a ajutat să ia decizii cu privire la lucrare, să-şi schimbe atitudinea faţă de alţi oameni, ba chiar să formeze şi grup de rugăciune. Fratele Andrei Groza şi-a exprimat dorinţa de-a mai găzdui o astfel de lucrare: “ Totdeauna am fost pentru rugăciune, singur am practicat rugăciunea şi am văzut că Domnul mi-a răspuns, motivul pentru care salut lucrarea aceasta. M-am gândit că tinerii se vor plictisi, dar am văzut că au fost gata să postească, ba chiar s-au rugat şi cred că a fost şi o trezire pentru ei. Ceea ce m-a impresionat este că am fost motivaţi să ne rugăm şi pentru alte ţări. Sunt deschis ca tabăra aceasta să fie pusă la dispoziţie pentru această lucrare.” Câteva gânduri a enunţat  şi Viorel Malancea: “  În timp ce incerc pe alţii să-i conduc în rugăciune şi sa le vorbesc altora, sunt atât de multe lucruri la care Dumnezeu îmi vorbeşte mie, lucruri pe care Dumnezeu vrea sa le schimbe în viaţa mea. Ceea ce-am văzut lega de weekend-rile astea este că sunt schimbări, sunt transformări. În viaţa mea am văzut că Dumnezeu îmi vorbeşte şi mă apropie mai mult. Am avut mulţi oameni care pentru prima dată s-au rugat la weekend de rugăciune, au fost mulţi care pentru prima dată au postit. Dacă numim rugăciunea că este comunicare cu Dumnezeu, ea ar trebui să devină plăcerea vieţii noastre; dacă o numim că este respiraţia sufletului, ar trebui să ne rugăm cum zice Pavel -Rugaţi-vă neîncetat”.

Aceasta lucrare fost înfiinţată în anul 2008, primul weekend de rugăciune fiind organizat  în noiembrie la Călăraşi, la care s-au prezentat iniţial circa 20 de tineri. Pe parcurs astfel de întâlniri au avut loc la Călăraşi, Ştefan Vodă, Chisinau, Dancu, Bălţi, Pogribeni şi Cahul. Acesta este cel de-al 9-lea weekend de rugăciune în cadrul celei de-a 2-a ediţii. Scopul unui astfel de proiect este de a motiva tinerii să se roage în bisericile locale, şi nu în ultimul rând ca aceasta să aducă trezire şi transformare în ţară şi ca oamenii transformaţi în Moldova să transforme şi alte ţări prin a merge în misiune, prin a sluji şi a iubi pe Dumnezeu: “ dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele,- îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara,” 2 Cronici 7:14.

David Iuliana