Arhivă pentru martie, 2010

Oare ce face ca această săptămână să fie diferită de toate celelalte? Dacă cu adevărat e diferită, oare cum ar trebui să o trăim? Poporul român se consideră creştin cu peste 90% şi sărbătoarea de „Paşti” este una de mare importanţă. Ca şi naţiune avem multe obiceiuri, datini şi tradiţii. Sunt zile de post, reguli şi alte modalităţi prin care oamenii încearcă să se pregătească pentru a sărbători Paştele.

De multe ori ne gândim la această perioadă ca şi la ceva special, însă, pentru moment. Trece săptămâna mare şi care vor fi schimbările? Va schimba ceva aceasta în viaţa noastră? Ne va schimba aceasta cumva, sau va trece pe lângă noi aşa ca şi în anii precedenţi?

E bine ca în această perioadă să ne apropiem de Dumnezeu cu post şi rugăciune. Să recitim şi să medităm la drumul suferinţei, la acea săptămână în care Creatorul este batjocorit de creatura Sa. Cel ce a dat viaţa este condamnat la moarte. Cel ce este din veşnicie, fără început şi sfârşit, într-o săptămână ca şi aceasta a fost judecat şi condamnat la moarte… Cel ce a creat apa avea să strige: „Mi-e sete”. Cel ce este Adevărul avea să fie judecat de un Pilat, Irod, Ana, Caiafa şi gloate. Săptămână în care Fiul lui Dumnezeu traversează Ierusalimul în lung şi-n lat, huiduit de mulţime. Oare în această săptămână ar trebui să încercăm a fi mai buni, să facem bine şi să iertăm oamenii pentru această perioadă ca apoi să o luam de la capăt? Să fim mai altfel, aşa cum nu am putut să fim întreg anul? Isus Christos nu a venit în lumea aceasta sa ne facă mai buni, El a venit să ne transforme: „Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” ( Luca 19:10). Da, şi despre tine se vorbeşte aici!!! El nu vrea să ne comparăm cu alţii încercând să ne îndreptăţim că alţii sunt mai jos decât noi, ci ne cheamă în mod personal: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28). Ai primit tu această eliberare despre care vorbeşte Isus? Evanghelistul Ioan dedică cea mai mare parte a evangheliei sale descriind evenimentele din această săptămână a suferinţelor Mântuitorului. Nu este necesar să ne forţăm să plângem sau să o facem pe făţarnicii încercând cumva să-L măgulim pe Dumnezeu. Săptămâna aceasta trebuie să ne apropie cu inima şi mintea de sensul celor petrecute cu aproape 2000 de ani în urmă. „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Christos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” (1 Petru 1:18-19).

Ce vei face tu? Isus Christos s-a coborât în locul cel mai de jos ca să ridice pe omul păcătos. Oare care ar trebui să fie atitudinea noastră? Cere-I lui Isus să aducă transformare în viaţa ta cere-I iertare pentru trecutul tău. Alege de azi să-L urmezi pe Isus.

Fie ca în acest an, săptămâna mare să producă schimbare în vieţile multor oameni. Iar eu si tu să fim instrumentele prin care Dumnezeu va vorbi naţiunii noastre în această perioadă!!!

Reclame

Doamne Isuse îţi mulţumesc pentru că murind în locul meu mi-ai dat posibilitatea să pot alege darul veţii veşnice!!

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Ioan 3:16

Probabil că acest verset biblic este cel mai cunoscut de către cei ce au avut contact cât de puţin cu lumea creştină. Când dorim să-i amintim unei persoane despre dragostea lui Dumnezeu, imediat gândul nostru zboară la Ioan 3:16. Aş vrea de data aceasta să împărtăşesc cu voi ceea ce am găsit în acest verset acum câtva timp în urmă. Deşi cunoşteam versetul şi de multe ori îl recitasem, într-o zi, la timpul meu de părtăşie cu Domnul, acest verset a capătat o nouă formă, o nouă dimensiune, de data aceasta avea un alt mesaj pentru mine. M-am oprit asupra verbului “a dat”, înainte  mă concentram la primul verb, “a iubit” şi mă minunam de dragostea lui Dumnezeu. Acum Domnul dorea să crească ceva nou în viaţa mea. Ce înseamnă pentru mine “a da”, cât mă costă ceea ce dau? Ce implică aceasta? Da, e adevarat că e important şi cui dai. Noi împrumutăm de multe ori şi o facem spunând “i-am dat stiloul” sau atunci când întoarcem un obiect, folosim acelaş termen “i-am dat banii”. Oare ce L-a costat pe Dumnezeu atunci când “a dat”?  Era vorba despre ceva ce era ieftin, ceva de ce nu avea trebuinţă?

Cu siguranţă că nu este aşa. Dumnezeu a dat ceea ce avea mai scump – Unicul Său Fiu!!! Aceasta implică “Jertfă”, dăruire.  Prin aceasta se vede inima de tată a lui Dumnezeu, adâncimea dragostei cu care ne-a iubit. Privind la această scenă în care Dumnezeu Tatăl jertfește pe Fiul, care îndură batjocură şi umilinţă, putem să înţelegem cât de mare a fost preţul  pentru răscumpărarea fiinţei umane. Aşa cum descrie şi profetul Isaia: “Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” (Isaia 53:3-5)

Am fost mişcat de această cercetare a inimii. Dacă Dumnezeu care este sfânt, drept şi neschimbat, vrednic de toată cinstea şi Creatorul întregului univers, a făcut acest “Act de Sacrificare ” pentru mine, care I-am întors spatele şi L-am ofensat de nenumărate ori, oare cum ar trebui să răspund dragostei Lui???

Mai pot avea pretenţia de a trăi pentru mine, Ştiind că Fiul lui Dumnezeu a murit în locul meu, pentru ca eu să fiu spălat de păcatele şi necurăţiile mele?  Ce dragoste de Dumnezeu, să moară un Rege-n locul meu!!! De ce? Oare am meritat? Doamne ajută-mă să înţeleg că nici o jertfă nu e prea mare pentru Tine şi să fiu gata să Te slujesc cu viaţa mea.

Isaia 53:3
Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
Isaia 53:4
Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit.
Isaia 53:5
Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.

Dragi prieteni dorim să împărtăşim felul in care s-a desfaşurat seara de tineret din biserica Filadelfia, Anenii-Noi. Acesta o vom face plasând ceea ce spun tinerii care au participat.

Vineri, 19 martie in cadrul intilnirii de tineret din orasul Anenii Noi a avut loc un timp de rugăciune coordonat de catre echipa de băieţi  „Tinerii pentru Cristos”. A fost un moment de rugăciune diversificat şi ceva ce nu a mai avut loc in Anenii Noi. Tinerii s-au mobilizat pentru a se ruga împreună şi a cere lui Dumnezeu îndurare fata de ţara noastră precum şi ţari şi popoare de pe intreg globul pamantesc. A fost un timp extraordinar in care am avut rol de mijlocitori inanintea lui Dumnezeu. Acele două ore s-au scurs fără să ne dăm seama ceea ce a înlaturat prejudecata multora precum ca ora de rugaciune este o activitate monotona şi plictisitoare. Ne-am rugat concret şi la subiect cu nadejdea ca Dumnezeu va raspunde rugăciunilor înalţate în acel loc. Putem spune ca şi ucenicii alta dată: „Doamne, învaţă-ne cum să ne rugăm” deoarece timpul de rugăciune este un domeniu neglijat de mulţi pe motiv că nu ştiu cum să se roage. Dumnezeu să fie laudat pentru ocazia deosebita de a petrece timp calitativ in rugăciune! Pavel Purcaci – liderul de tineret.

După părerea mea cele mai eficiente întâlniri sunt acelea unde este mai multă rugăciune. De ce? Pentru că în primul rând observ schimbarea în toată atmosfera, şi anume această atmosferă ne schimbă şi pe noi.

Am fost plăcut impresionat să observ că seara de rugăciune organizată de echipa „Tineri pentru Cristos” a fost foarte eficientă prin fiecare detaliu pus la punct. Fiecare tânăr a avut posibilitatea să se exprimă şi fiecare a avut posibilitatea să se roage pentru lucruri care nu s-a rugat niciodată.

În această seară am fost motivat să continui să mă rog pentru lumea în care trăim, pentru diferite ţări de pe globul pământesc, însă în mod special am fost motivat să mă rog pentru ţărişoara mea. Am realizat cât de bun este Dumnezeu cu mine că m-a pus în această ţară, şi am înţeles cât de mult ne iubeşte Dumnezeu pentru că avem libertate. M-am rugat cu multă însufleţire pentru Moldova, am adus problemele actuale ale ţării înaintea Domnului, nu am pregetat să ne rugăm pentru criza politică din ţară, şi anume pentru alegerea preşedintelui ţării, pentru rezolvarea conflictului transnistrean. De asemenea ne-am rugat ca Domnul să binecuvinteze copii din Republică care au rămas singuri pentru că părinţii lor sunt plecaţi peste hotare. Acestor copii poate nu le lipsesc bunuri materiale, dar cu siguranţă le lipseşte educaţia şi grija oferită de părinţi. Am înţeles că aceste probleme nu se vor rezolva cu una cu două indiferent de efortul depus, însă dacă nu ne vom ruga cu siguranţă vor rămânea nerezolvate.

Mulţumesc lui Dumnezeu pentru că încă o dată am înţeles că sunt chemat să stau în spărtură pentru ţara mea şi încă o dată mi-a adus aminte că fericirea mea depinde de fericirea acestei ţări. Cu respect, Matei Sergiu!

Fiind in vizită la sora mea la Anenii-Noi, am avut o deosebită satisfacţie şi bucurie să particip la serviciul de închinare  al tinerilor ce a avut loc în aceastî seara: 18 martie 2010.

Tema din acea seara a fost: RUGĂCIUNEA.

Deşi crestini, ştim destul de bine ca mulţi tineri din biserici au un timp de părtaşie cu Dumnezeu destul de scurt, altii cu regret o spun nici macar nu îl au…Această seară a fost una de cercetare pentru cei care nu au acest timp de părtăşie şi o încurajare pentru cei ce practică rugăciunea.

Eu m-am simţit destul de bine şi încurajată în această seara, am simţit prezenţa lui Dumnezeu şi ştiu sigur că El ne va raspunde la toate rugăciunile înaltate în acea seara spre  cer.

Dumnezeu sa binecuvinteze toti lucratorii din via Lui. Anisoara Jilihovschi

A fost o seară de rugăciune intensivă cum de mult n-am avut. Organizată în mod creativ ca activităţi, dar şi ca mod de prezentare a nevoilor de rugăciune. Slavit fie Domnul, fiindcă am avut posibilitatea să mijlocesc pentru oameni şi ţări la care rar ne gândim şi să am parte de o părtaşie frumoasă. Faceţi o lucrare minunată pentru a motiva şi a ridica noua generaţie (şi nu numai) la rugăciune şi la o relaţie mai profundă cu Dumnezeu. Binecuvântări! Tatiana Versteac

Cei drept starea mea sufleteasca nu era tocmai pe nota 10, undeva aproape de 7. Dar cintarile mi-au mai inviorat un pic si am putut sa particip si eu la partasia in rugaciune cu toti ceilalti. M-am intarit in launtrul meu si m-am bucurat in partasiea cu fratii si surorile prezente acolo. Asa ca spre sfirsitul programului inviorarea mea a ajuns aproape de nota 9. Nu stiu e corect sau poate nu prea in a folosi note le scolare in aprecierea mea. Evgheni CiumacenkoIona, vreau să mergi la Ninive, cetatea cea mare! Da Iona, cetatea vrăjmaşilor poporului tău.

Iona, la cei care v-au făcut atât de mult rău şi v-au pricinuit multe răni! Mergi şi transmite-le următorul mesaj din partea Cerului: “Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi nimicită!” Iona, anunţă acest popor despre pericolul în care se află!!! Da chiar lor, trimite-le mesajul ca-I iubesc şi că nu doresc moarte păcătosului ci ca toţi să se întoarcă cu pocăinţă.

Citind în întregime istoria profetului Iona ne întrebăm… Cum de a putut ca să nu asculte? Oare ce l-a făcut ca să rămână indiferent faţă de acest popor în număr mai mare de 120.000 de oameni sortiţi nimicirii?

Prima reacţie este de a-l condamna. De a spune că este un profet neascultător, un misionar rău. Însă ar fi bine să ne oprim ca să privim în această oglindă a realităţii şi să vedem dacă nu cumva se reflectă şi chipul nostru în istorisire.

Uneori Dumnezeu ne trimite să vestim unor oameni, prieteni sau necunoscuţi. Alteori, ne trimite chiar la neamuri şi popoare întregi. Lista scuzelor ar putea fi lungă, totuşi suntem responsabili de felul în care răspundem. Am putea rămâne surzi la chemarea lui Dumnezeu crezând ca poporul respectiv îşi merită pedeapsa. Însă aici vedem ceva ce cu greu mintea noastră umana poate pricepe… Dragostea de Tata a lui Dumnezeu faţă de copii Săi. Doamne ajuta-ne să avem o inima plină de dragoste, aşa cum este a Ta, faţă de cei care încă nu au auzit Vestea  Bună!

Nu uita: Dumnezeu urăşte păcatul dar iubeşte păcătosul.

Isus străbătea cetăţile Galileii învăţând pe norod şi vindecând pe cei bolnavi. În drum spre Ierusalim, Isus alege să meargă  prin Samaria. Iudeii ocoleau acest ţinut, chiar cu preţul de a merge încă 3 zile mai mult. Isus alege  diferit decât ar fi făcut cei din vremea Sa. Astfel dă ucenicilor o lecţie de evanghelism, care avea să le schimbe vieţile. Isus vine la fântâna lui Iacov şi vesteşte, tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, unei femei. În timp ce ucenicii se duc în cetate să cumpere de mâncare.

Întorcându-se rămân foarte miraţi. Isus însă avea un mesaj special pentru ucenici: “Ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele care sunt albe acum gata pentru seceriş” Ioan 4:35.

Oare de câte ori suntem şi noi orbiţi? Mergem la şcoală, la locul de muncă, la cumpărături sau călătorim fiind atât de preocupaţi încât neglijăm ceea ce este mai important, “oamenii”. De aceea este necesar ca Marele Învăţător să ne amintească iar şi iar: “Mare este secerişul…” iar noi, fiind absorbiţi de multe treburi nu mai reuşim să auzim partea a doua: “… dar puţini sunt lucrătorii”. Peste tot unde privim vedem oameni care au nevoie de salvare. “Holdele albe” reprezentau samaritenii care veneau la Isus pentru a primi iertare. Doamne, deschide-ne ochii, ca să putem vedea, holdele şi să fim lucratorii de care ai nevoie!

În UBCEB din Moldova sunt 322 de biserici, însă sunt doar 220 de păstori ordinaţi. Ştiind că unele biserici au mai mult de un păstor, aceasta ar rezulta că numărul bisericilor care nu au un păstor ordinat este şi mai mare.

De asemenea mai sunt 168 puncte misionare, însă cu părere de rău sunt doar 42 de misionari.

700 de localităţi ale Republicii Moldova încă nu au o biserică evanghelică.

Nevoi de Rugăciune

  • Rugaţi pe Domnul să scoată lucrători la secerişul Său pentru ca Vestea Bună să ajungă în fiecare localitate a Moldovei.
  • Rugaţi-vă pentru cele, mai mult de 700 localităţi, care mor fără de cunoştinţa Evangheliei, aici la noi în ţară.
  • Rugaţi-vă pentru bugetul pentru  misiune, care se adună la cele două strângeri, Ziua Cincizecimii şi Sărbătoarea Secerişului.
  • Rugaţi-vă pentru formarea grupurilor “Mijlocim pentru Lume”, care să funcţioneze în fiecare biserica din tară.

Deschide-ne Doamne ochii, ca să vedem lumea, aşa cum o vezi Tu şi să iubim oamenii asa cum ne-ai chemat!

În fiecare zi auzim tot mai multe veşti care ne fac să ne întrebăm: În ce lume trăim…? Pentru noi ca şi copii ai lui Dumnezeu aceasta ar trebui să fie o mare provocare de a ne apropia de Dumnezeu şi să mijlocim pentru lumea în care trăim. De multe ori atunci când citim în cartea Apocalipsa şi vedem anumite lucruri întâmplându-se sub ochii noştri ne întrebam oare cît mai e până vine Domnul. Noi, poporul lui Dumnezeu din republica Moldova, aşteptăm cea de a doua venire a Domnului Isus, însă în această lume sunt sute de milioane de oameni care nu au auzit de faptul că Isus a venit prima dată ca să aducă salvarea de păcate. Ce ar face Isus dacă ar fi în locul nostru? Ne simţim confortabili în biserică în timp ce alţii merg în pierzarea veşnică fără ca să fi auzit despre iertarea lui  Dumnezeu.

Ce vei face tu?

Roagă-te! Pentru cele mai mult de 700 localităţi ale Moldovei, care nu au prezenţă evanghelică. Cere Domnului să te călăuzească cum ai putea să contribui la răspândirea Evangheliei în ţara noastră.

Dăruieşte! Începe să dăruieşti pentru lucrarea de răspândirea a Evangheliei. Dăruieşte din ceea ce ai. Ajută ca cei care nu au auzit Evanghelia să aibă parte de ea.

Participă! Începe chiar de azi să spui altora despre credinţa ta în Domnul Isus. Planifică să mergi în alte localităţi împreuna cu alţi pocăiţi ca să vestiţi Evanghelia. Înscrie-te la programul “Misiune de scurtă Durată” organizat de Uniunea Baptista din Moldova.