Arhivă pentru februarie, 2010

În această seara ma întorceam acasă cu rutiera. Acolo era şi fetiţa şoferului,  o fire plină de viaţă vorbăreaţă. La un moment dat se apropie de mine şi întreabă cum ma cheamă… dupa care s-a prezentat şi ea. Are 9 ani, merge la şcoală.  După ce am mai schimbat câteva vorbe am intrebat: „Ai auzit despre Isus?” Raspunsul a fost unul neaşteptat… „Eu sunt Martoră a lui Iehova!” Am fost uimit să primesc un astfel de  răspuns…

Aceasta m-am făcut să gândesc la felul în care de multe ori avem impresii diferite despre un anumit lucru, deoarece facem parte dintr-o anumita mişcare  sau confesie. De câte ori nu ni se întâmplă ca cineva să ne întrebe ceva iar noi sa fi răspuns: „Nu fac asta pentru ca sunt… un anumit fel…” ce te face sa fii asa cum eşti? de data aceasta te întreb pe tine… cine este Isus? Ce ar putea să te împiedice ca sa-L cunoşti pe Isus? În timpul lucrarii Domnului Isus pe acest pământ la un moment dat Iudeii l-au confruntat pe Isus pentru felul în care le vorbea. ” Şi a zis Iudeilor, care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;  veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” Ei I-au răspuns: „Noi suntem sămânţa lui Avraam, şi n-am fost niciodată robii nimănui; cum zici Tu: ,Veţi fi slobozi!” „Adevărat, adevărat, vă spun”, le-a răspuns Isus, „că, oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului. Şi robul nu rămâne pururea în casă; fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi. Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam; dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul Meu. Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.” „Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam”. Isus le-a zis: „Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.” Ioan 8:31-39

Cut de jalnica poate fi situaţia, să stai faţă-n faţă cu Cel ce este Calea, Adevarul şi Viaţa şi să ramâii departe de  Izvorul Mântuirii.

Uneori nu suntem gata să ascultăm ce ne vorbeşte chiar însăşi Dumnezeu. Se poate ca să respingem pe Cel ce este: „ ... calea, adevărul şi viaţa. …fară de care nimeni nu vine Tatăl .” Ioan 14:6

Ce te împiedica în a-L urma pe Isus?  Ce te ţine departe de El? Ce te împiedică ca sa-L urmezi pe Regele Regilor?

Renunţa la orice te împiedică să-L cunoşti pe Isus!!!


Reclame

13 Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară, şi călcată în picioare de oameni. 14 Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. 15 Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Matei 5:13-16

Cit timp ai pentru Dumnezeu?

Posted: 09/02/2010 in Video